Partners

sansat
Ιταλία

Cooperativa Sociale San Saturnino onlus [SANSAT]

Η Cooperativa Sociale San Saturnino onlus ιδρύθηκε το 1989, αν και οι απαρχές και τα πρώτα βήματά της ξεκίνησαν το 1980 όταν, ως εθελοντική οργάνωση, συνεργάστηκε με τον δήμο στην εφαρμογή ενός αρχικού πειράματος Βοήθειας κατ’ οίκον για τους Ηλικιωμένους, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη.

Με την πάροδο των χρόνων, η σημαντική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της επέτρεψε στην οργάνωση να λειτουργήσει σε άλλες δικαιοδοσίες της πόλης της Ρώμης και στην περιφέρεια και να χρησιμοποιήσει τη μοναδική εξειδίκευση και εμπειρία της για να αντιδράσει στις διάφορες ανάγκες των διαφορετικών ομάδων-στόχων: ανήλικοι-ες, άτομ τρίτης ηλικίας, άστεγοι-ες, γυναίκες/ανύπαντρες μητέρες με παιδιά, μετανάστες-τριες, τοξικοεξαρτημένοι-ες κ.λπ.

Η οργάνωση προσφέρει τις υπηρεσίες της προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, να προωθήσει την κοινωνική αλληλεγγύη, να ενθαρρύνει την αποδοχή των διαφορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων και να αναπτύξει μια ευρεία διάδοση της ενδυνάμωσης της κοινότητας.

Κατά την εκτέλεση της αποστολής της, η οργάνωση θεωρείται ενεργός φορέας που συμμετέχει, σε στενή συνεργασία με θεσμικές δομές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και επίσημους και ανεπίσημους πόρους, στη στήριξη της ευεξίας της κοινότητας και την κοινωνική ένταξη των πολιτών, μέσω της προώθησης, του σχεδιασμού και της παροχής  υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, κοινωνικής υγείας και εκπαίδευσης.

Κατά τη διαχείριση αυτών των υπηρεσιών, η San Saturnino αξιοποιεί ένα ειδικευμένο οργανωτικό σύστημα και ποικίλους ανθρώπινους και επαγγελματικούς πόρους: κοινωνικούς-ες λειτουργούς, ψυχολόγους, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους-ες στη φροντίδα παιδιών.

Χάρη στην εμπειρία που αποκτήθηκε στην πάροδο των χρόνων μέσω της άμεσης επαφής με τους πολίτες, η οργάνωση σκοπεύει να αντιδρά με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο στις πραγματικές υφιστάμενες ανάγκες, προσφέροντας άμεσες υπηρεσίες στα άτομα και διατηρώντας πάντα υπόψη την απαραίτητη και καθοριζόμενη από θεσμικές δομές ποιότητα.

Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus
via Sirte, 21 – 00199 Roma
Tel +39 06.8415294 – Fax +39 06.8414522

kean
Ελλάδα

Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων [ΚΕΑΝ]

Το ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2014 στην Αθήνα, Ελλάδα και έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή ανθρωπιστικών προγραμμάτων για την προστασία του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Υπέρτατοι στόχοι του είναι η αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, η προώθηση μιας καλύτερα οργανωμένης κοινωνίας με σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και η προώθηση του εθελοντικού πνεύματος και της εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες.

Το ΚΕΑΝ εστιάζει στη διαφύλαξη και την προώθηση των οικουμενικών αξιών, όπως η ειρήνη, η ελευθερία, η ισότητα, η κοινωνική πρόοδος, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ευημερία, η αλληλεγγύη, η εκπαίδευση και η προστασία του περιβάλλοντος. Το ΚΕΑΝ δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε δραστηριότητες που στηρίζουν τις κοινωνικές μειονότητες και τις κοινωνικές ομάδες σε μειονεκτική θέση στον αγώνα τους κατά των διακρίσεων, του ρατσισμού, της παρενόχλησης και της βίας.
Ως ανοικτή, κοινωνική κοινότητα νέων, το ΚΕΑΝ έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε κοινωνικά ζητήματα, με την ενεργή συμμετοχή παιδιών, νέων και του κοινού γενικά. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το ΚΕΑΝ συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες, όπως εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια, επιστημονική έρευνα και ανάλυση, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας και εκδηλώσεις διάδοσης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης.

ten_ton_train
Κύπρος

Ten Ton Train LTD

Το Ten Ton Train (www.tentontrain.com) ιδρύθηκε το 2017, αφού απέσπασε μια επιδότηση καινοτομίας startup επιχειρήσεων από το Υπουργείο Εμπορίου της Κύπρου, με βασικό του στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου, online παιχνιδιού πολλών παικτών με επίκεντρο την κοινωνική αλληλεπίδραση. Παρότι η εξειδίκευσή μας αφορά κυρίως τον τομέα των Βιντεοπαιχνιδιών, το ισχυρό ακαδημαϊκό και τεχνικό μας υπόβαθρο σε Γραφικά Υπολογιστών, Μηχανική Όραση, Ανάλυση Δεδομένων και Δικτύωση μάς επιτρέπει να αναλαμβάνουμε διάφορα εμπορικά και ακαδημαϊκά έργα.

rj4all
Ηνωμένο Βασίλειο

Restorative Justice for All cic

Σχετικά με εμάς

Η Restorative Justice for All (RJ4All) είναι ένα διεθνές ίδρυμα με αποστολή την προώθηση της συνοχής της κοινότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αναδιανέμουμε την εξουσία με ισότητα, παρέχοντας έργα κοινωνικής δικαιοσύνης, εκπαιδευτικά προγράμματα και υψηλής ποιότητας ευκαιρίες εθελοντισμού στις πλέον περιθωριοποιημένες ομάδες της κοινωνίας.

Το επίκεντρό μας

Εστιάζουμε στη δημιουργία καλύτερων και περισσότερο αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης, ενεργώντας τοπικά, εθνικά και διεθνώς, μέσω της ανακατανομής της εξουσίας. Πετυχαίνουμε αυτόν τον στόχο αξιοποιώντας τις αξίες και τις πρακτικές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων του επιμερισμού εξουσίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού. 
Η RJ4All ιδρύθηκε το 2010 από τον Δρ. Theo Gavrielides και αναγνωρίζεται πλέον ως το κορυφαίο, διεθνές δίκτυο αποκαταστατικής δικαιοσύνης, με μέλη από περισσότερες από 40 χώρες. Συνεργαζόμαστε με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, υποβάλλοντας τεκμηριωμένα επιχειρήματα για την επίτευξη μακροχρόνιων αλλαγών. Με αυτόν τον σκοπό, πραγματοποιούμε έρευνα και δίνουμε δυνατότητες έκφρασης σε ομάδες που υπο-εκπροσωπούνται.

symplexis
Ελλάδα

Symplexis

Η Symplexis είναι μια ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση που μάχεται για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους, μέσω ενεργειών και μέτρων που δημιουργούν δεξιότητες, ενδυναμώνουν και προωθούν την ενεργή συμμετοχή των ατόμων, εστιάζοντας στις πλέον ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού και ειδικά αυτές με τις λιγότερες ευκαιρίες.

Αποστολή της Symplexis είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω ενσωματωμένων ενεργειών και δραστηριοτήτων βασισμένων σε έργα, με σκοπό την προώθηση της ένταξης των ομάδων σε μειονεκτική θέση, οι οποίες διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, προωθώντας και προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα διαφόρων τύπων πληθυσμιακών ομάδων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, με επίκεντρο την ενδυνάμωση και την υποστήριξη των θυμάτων, την ενίσχυση της ενημέρωσης και την κοινοποίηση των πληροφοριών σε κάθε επίπεδο.

csi_
Κύπρος

Center For Social Innovation ΕΠΕ [CSI]

Το Center for Social Innovation (Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, CSI) αποτελεί μια οργάνωση έρευνας και ανάπτυξης που εστιάζει στη στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να αποφέρει θετικές αλλαγές σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές πλαίσιο. Το CSI εργάζεται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών προκλήσεων μαζί με κυβερνήσεις, τοπικούς διοικητικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς φορείς, εμπορικά πρόσωπα και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε συστημικές προκλήσεις μέσω τεκμηριωμένης έρευνας, προηγμένες διερεύνησης διεθνών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών λύσεων και αναπτύσσουμε λύσεις λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό οικοσύστημα και τη δυναμική κουλτούρας. Προσπαθούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες των ενδιαφερόμενών μας και να εφαρμόζουμε αυτές τις λύσεις με συνεχή επιτήρηση, προκειμένου να εξασφαλίζουμε τη διαρκή λήψη σχολίων και την εφαρμογή προσαρμογών. Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες υποβολής σχολίων που χρησιμοποιούμε μάς προσφέρουν βεβαιότητα στην επαφή με τους ενδιαφερόμενούς μας και συνεχή ενημέρωση των κοινωνικών προτάσεών μας.

Η ομάδα του CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, καταρτισμένους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς-ες λειτουργούς, κοινωνικούς επιχειρηματίες, διευθυντές-τριες έργων, εκπαιδευτές-τριες και επαγγελματίες Πληροφορικής. Το CSI περιλαμβάνει τη δυνατότητα και την ικανότητα εντοπισμού των κοινωνικών αλλαγών, του σχεδιασμού και της εφαρμογής προσαρμοσμένων πρωτοβουλιών, καθώς και την προβολή και παροχή γόνιμου εδάφους για βιώσιμη ανάπτυξη.
Οι τομείς εξειδίκευσής μας περιλαμβάνουν τους εξής: κοινωνική δικαιοσύνη, αγορά εργασίας, εκπαίδευση και ηλεκτρονική μάθηση, κοινωνική επιχειρηματικότητα, διαχείριση έργων, υπηρεσίες αξιολόγησης έργων, επικύρωση προϊόντων και επιμόρφωση.

alternata silos
Ιταλία

Alternata S.i.lo.s. Societa’ Cooperativa Sociale

Η Alternata S.I.LO.S. είναι μια κοινωνική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2007, με τη σχεδιαστική ώθηση μελών και ιδρυτικών μελών των εδαφικών συνδέσμων που λειτουργούν από το 2001 στον δήμο Guidonia – Montecelio (RM), από πολίτες που συμμετείχαν σε άλλους συνδέσμους και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της ίδιας περιοχής (Ass Tribùle και Ass. Atlantide), μεταξύ νέων της περιφέρειας της Ρώμης και χάρη στην παροχή κρατικής υποστήριξης για την ενεργοποίηση μιας κοινωνικής οργάνωσης στην περιοχή (Call Filas).

Η Alternata προωθεί την ιδιότητα του πολίτη, προσφέροντας ευκαιρίες ενδυνάμωσης στα άτομα και την κοινωνική κοινότητα, προωθώντας την κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ειδικά για άτομα (παιδιά, νέους-ες, ενήλικες) που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη των βασικών αναγκών τους ή την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.
Η Alternata διαθέτει συγκεκριμένη εξειδίκευση σε τομείς όπως οι εξής: κοινωνική ένταξη, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη, εκπαίδευση και επιμόρφωση, τέχνες και κουλτούρα, προώθηση του μη κερδοσκοπικού τομέα και συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς, άλλους κοινωνικούς οργανισμούς και τοπικές κοινότητες για τη δημιουργία δικτύων υπηρεσιών, συνεργιών ιδεών και ανθρωπίνων πόρων, παρέχοντας μια απάντηση στα τοπικά ερωτήματα.

Η Alternata λειτουργεί σε τοπικές περιοχές, όπου οι μετανάστες αυξάνονται χωρίς τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξής τους, γεγονός που δημιουργεί φαινόμενα όπως η περιθωριοποίηση, η εγκληματικότητα και η σεξουαλική κακομεταχείριση. Η προσέγγισή μας έχει ως στόχο την αύξηση του σεβασμού και των συνθηκών θετικής υποδοχής, ειδικά για γυναίκες και παιδιά, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να έχουν την ίδια αξιοπρέπεια και τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες.

Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, η Alternata S.I.Lo.S. έχει εφαρμόσει συνεργασίες με θεσμικούς φορείς, ιδιωτικούς κοινωνικούς φορείς του μη κερδοσκοπικού τομέα και της ιδιότητας του πολίτη γενικά, αναπτύσσοντας συγκεκριμένες δεξιότητες και
εμπειρίες:

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

  • 2017-2018. Διοργάνωση σεμιναρίων και πολιτισμικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου «LA CASAGIUSTA» της Formia (κοινωνική και πολιτισμική επαναχρησιμοποίηση ακινήτου που έγινε αντικείμενο κατάχρησης από την οργανωμένη εγκληματικότητα, https://www.lacasagiustaformia.it/) – (ενεργό ακόμη),
  • 2013-2015. Διοργάνωση πρωτοβουλιών σε συνεργασία με την PROLOCOFORMIA, με στόχο την κοινωνική ένταξη και την πολιτισμική προώθηση της ιδιότητας του πολίτη μέσω εκθέσεων, συναυλιών και σεμιναρίων. Συγκεκριμένα, εδαφική κινηματογραφική εκδήλωση CINEBIOFAMILY,
  • Από τον Σεπτέμβριο του 2011, η SILOSò λειτουργεί μη κερδοσκοπικά εντός του χώρου SILOSò. Θεματικές συναντήσεις, ζωντανές συναυλίες, πολιτισμικές εκδηλώσεις, προβολές βίντεο.

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

  • Από το 2018 (τέλος του έργου 2020). Συνεργάτης του ευρωπαϊκού έργου «C.O.D.E. Competence Opportunites for Digital Employment 2017-1-414» (Δυνατότητες προσόντων για ψηφιακή απασχόληση), για την κοινωνική ένταξη νέων γυναικών μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης και τοποθέτησης σε εργασίας, στον τομέα των νέων τεχνολογιών, με τη χρηματοδότηση του Active YouthCall Fund – Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία (ακόμη ενεργό),
  • 2011-2012-2013-2014. Έργο STEP BY STEP, με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας Λάτσιο, εκτελούμενο σε συνεργασία με τον δήμο Guidonia-Montecelio και την οργάνωση Folias (βασική οργάνωση). Το έργο απευθυνόταν σε πολίτες από συστήματα εξόδου από τη χρήση ουσιών και περιλαμβάνεται στις διαδρομές ένταξης της Περιφέρειας Socio Sanitario RM G. Είχε ως στόχο την εφαρμογή επιμορφωτικών επιλογών και επιλογών τοποθέτησης σε εργασία,
  • 2010 – 2011 σε συνεργασία με την οργάνωση Parsec και τους Δήμους της Περιφέρειας Κοινωνικής Υγείας RM G2, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια της Ρώμης. Ενεργοποίηση και εφαρμογή του έργου «MIGRARinPROVINCIA». Εδαφικές παρεμβάσεις με στόχο την κοινωνική ένταξη Νέων Πολιτειών, «μεταναστών» πολιτών, neocomunitari. Η παρέμβαση έχει ως στόχο ανηλίκους, νεαρά άτομα και τις οικογένειές τους, με δραστηριότητες υποστήριξης σχολείου, εργαστηριακές δραστηριότητες, επιμόρφωση ανά περιοχή, κινητοποίηση ανά περιοχή, συνοδεία, έργο δικτύωσης ανά περιοχή. migrarinprovincia@gmail.com / f.b. MigrarIn Provincia,
  • 2009 – Συμμετοχή στον τεχνικό συντονισμό του Γραφείου Περιφέρειας Υγείας και Κοινωνικής Εργασίας RM G 2, σχετικά με τις πολιτικές που έχουν ως στόχο την κοινωνική ένταξη μεταναστών πολιτών και τον αγώνα κατά του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ

  • Από τον Φεβρουάριο του 2017: συν-διαχείριση του ακινήτου που καταλήφθηκε από την οργανωμένη εγκληματικότητα, σε συνεργασία με άλλους φορείς και βάσει δημόσιας προσφοράς από τον δήμο Formia. Κοινωνική χρήση και αλληλεγγύη σε σχέση με το ακίνητο – έργο LA CASA GIUSTA, συμπεριλαμβανομένης μιας  υπηρεσίας υποδοχής μεταναστριών γυναικών (ενεργό ακόμη),
  • 2010 και 2011: συμμετοχή στη διεθνή συνάντηση «Olè» σχετικά με τη Νομιμότητα, διοργάνωση από Ass. Libera και Flare (Ευρωπαϊκό δίκτυο καταπολέμησης της μαφίας),
  • 2009 -2010: συνεργασία με τον σύνδεσμο Terra del Fuoco στο Τορίνο, για την εφαρμογή του έργου Train of Memory και ανάληψη της περιοχής της Περιφέρειας Λάτσιο και της Περιφέρειας Ρώμης για το ίδιο έργο,